NutaponKo

ecf เข้าสูตรกราฟ

SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
กรอบในการเล่น 1.20 หลุดคือคัท ขาย 1.6 ถ้าไปต่อก็เก็บคืน หรือรอย่อ รอบใหม่ แต่ทรงแบบนี้ชอบเล่นกันแรงๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ