NutaponKo

ecf กราฟบอกให้จับตา

SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
ถ้าเบรคแนวกดได้ ก็จะดีๆ ตอนนี้อึดอัดไปก่อน

ตัทเมื่อหลุด 1.19
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ