NutaponKo

ecf ย่อมาส่วยๆ รอบนี้วิ่งแรง

SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
จากกราฟ มียกโลออกข้าง แล้วเบรคต้านตัวเอง ถ้าย่อไม่หลุด 1.47 น่าจะยกตัวไปถึงต้านที่เคยหลุดมา 1.99
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ