SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC CO LTD
เบรคสามเหลี่ยมออกมาแล้วลิ่งเลย หากเบรค 1.25 ได้ น่าจะไปต่อ แรง หุ้นวอลุ่มน้อย เทรนยังเป็นขาลง ต้องไว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ