DhanitPladornrithirong

ECF ค่อย ๆ ไต่เขาขึ้นไป

SET:ECF   EAST COAST FURNITECH PUBLIC COMPANY
ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ยก็ขึ้นไปเรื่อย ๆ ละครับ
การซื้อขายยังคงดำเนินอยู่: ลุ้นครับว่าจะผ่าน Spread 10 บาทมั้ย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ