Trustscore

หุ้นของ eBay Inc. ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 60.00

เพิ่มขึ้น
NASDAQ:EBAY   eBay Inc

วิเคราะห์จาก กราฟ D1 ดูหุ้นได้สร้าง แนวโน้มการกลับตัว ซึ่งได้ทำลายรอบราคาที่ 55.00 ซึ่งตรงกับค่า 23.6% Fibonacci จากการกระทำดังกล่าวทำให้เรารู้สึกว่า มีแนวโน้มสร้างขาขึ้นรอบใหม่บนกราฟ 4H สัญญาณเทรดทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการที่ราคาจะมุ่งไปยัง Fibonacciที่ 38.2% โดยมีราคาประมาณ 61.50 สถานการณ์ และมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะมุ่งไปต่อ ที่ Fibonacci 50.0% ที่ 65.00 และตัวเลือกสุดท้ายก็คือการปรับฐานอย่างสมบูรณ์ ที่ 61.8% Fibonacci ซึ่งมุมมองว่าจะเป็นการย่อตัวอีกครั้งที่ 69.00
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ