NutaponKo

eastw กับภัยแล้ง

SET:EASTW   EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
ในรูปแบบกราฟธงหัวกลับ น่าจะเด้งสั้นๆ แรงๆ สักรอบ โดยที่ เบรค 11.1 ไปทะยอยขาย 11.5 ถ้าไม่ย่อก็เก็บยาวปันผลดี
คัทที่ หลุด 10.7
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ