NutaponKo

Eastw กับการป้อนน้ำ

SET:EASTW   EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
ตอนนี้สถานะการณ์ อ่างเก็บน้ำยังไม่มีน้ำฝนเข้ามาสต็อกใหม่

ราคาน้ำป้อนเข้าโรงงานมีการปรับตัวขึ้น
ขายให้ whaup จ่ายให้เข้านิคม หลักๆ
จากกราฟ เริ่มทำทรงถ้วย ถ้าเบรค 10.7 ได้ น่าไป 11.2 ตามตัวเลขผลประกอบการดีขึ้น

หุ้นมีปันผลต่อเนื่อง หลุด 9.8 บาท คัท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ