Thatchai789

EASTW

เพิ่มขึ้น
SET:EASTW   EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
จำนวนเข้าชม 89
0
ถ้าราคาไม่หลุดแนวโน้มเหลือง ราคาน่าจะวิ่งขึ้นไปทำ นิวไฮแถวๆ 12. 40

ความคิดเห็น