Thatchai789

EASTW

เพิ่มขึ้น
SET:EASTW   EASTERN WATER RESOURCES DEVELOPMENT
ถ้าราคาไม่หลุดแนวโน้มเหลือง ราคาน่าจะวิ่งขึ้นไปทำ นิวไฮแถวๆ 12. 40

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ