mooham2011

พฤติกรรมราคาของ EASON

การศึกษา
SET:EASON   EASON & CO PCL
EASON มี volume กระตุกนำมาจากด้านล่าง ตอนนี้พักตัวอยู่ในกรอบ จากการสังเกตุในกรอบพักตัวมีการยินขึ้นไปแล้วตบลงมา กับ การตบให้หลุดแล้วดึงกลับ เป็นสัญญาณน่าสนใจมากทีเดียว แต่ volume อาจจะยังน้อยไปหน่อย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ