NASDAQ:EA   Electronic Arts Inc
จำนวนเข้าชม 120
3
ดูกราฟผิดตัว ไปตีกราฟ EA ของตลาดอเมริกาซะงั้น
แต่ไหนๆก็ตีกราฟแล้ว งั้นก็ลงไว้ดูเล่นๆดีกว่า

ความคิดเห็น

รีบกลับบ้านได้แล้ว EA เอ๋ย
ตอบกลับ