NASDAQ:EA   Electronic Arts Inc
ดูกราฟผิดตัว ไปตีกราฟ EA ของตลาดอเมริกาซะงั้น
แต่ไหนๆก็ตีกราฟแล้ว งั้นก็ลงไว้ดูเล่นๆดีกว่า
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ