WaveRiders

EA , Go up

เพิ่มขึ้น
SET:EA   ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
EA , 02/05/2019
ของมองในเชิงลบ ไว้ก่อน
Week แสดง impulse ชุดใหญ่จบรอบไปแล้ว
ตอนนี้จึงควรอยู่ระหว่างการพักตัว. ในภาพใหญ่.
ให้เป็นกำลังเด้งใน wave B

Day การเด้ง ไม่มีแรงมากนัก. ยากจะเป็น impulse แท้
มองว่า น่าจะเป็น impulse เทียม เป็น complex double zigzag
ตีสัดส่วน คร่าวๆ คงจะจบใกล้ๆ ก่อนถึง high เดิมเล็กน้อย

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ