NutaponKo

เบรคกรอบ 44 บาทจะน่าสนใจ

SET:EA   ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
หลายคนลุ้นว่าเทรนรถไฟฟ้าในไทยจะมาเร็วกว่าที่คิด
แบตเตอรี่ ยังคงใช้เวลาในการชาร์จ และไฟฟ้าที่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นสองเฟส จะใช้เวลาชาร์จนาน
หากหัวเติมไฟฟ้าแพร่หลายและชาร์จไว เทรนน่าจะมาไว

รอเบรคกรอบธงกลับหัว ถ้าผ่านไปได้น่าจะดีดเร็ว แต่ยังเป็นเทรนขาลง ต้องไว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ