meksoong01

ซื้อ ลงทุน

เพิ่มขึ้น
SET:EA   ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
จำนวนเข้าชม 69
1
ถือหวังผล695 วัน ที่ y 61.25 หรือ มากกว่าเท่ากับ 31 % ต่อปี
ผ่านด้วยปัยจัยพื้นฐานเเละ คาดหวังการเติบโตจากกำไร ของเเบตเตอร์รี่