TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนี dollar ทำ new H คาดว่าจะขึ้นไปอีก 100 - 200 จุดและจะย่อตัวลงทดสอบแนวรับในลำดับต่อไป อาจส่งผลให้คู่ที่เป็น USD อยู่ข้างหน้าแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ