TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 219
3
เป็นผลบวกต่อทองคำ

ความคิดเห็น

ดอลล่าตะดีดตัวเพี่มไหมึครับ
ตอบกลับ