Purich

สกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งในตอนนี้อาจจะดูเหมือนจะร่วงแต่ถ้าดีด

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินดอลล่าร์ซึ่งในตอนนี้อาจจะดูเหมือนจะร่วงแต่ถ้าดีด กลับขึ้นไปทะลุ 93.31 ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.49% หรือจ่าย 3.67 แต่ถ้าเกิดว่าร่วงลงมา 93.20 ทะลุลงมาได้ควรตัดทำกำไรขาดทุนที่ 0.56% หรือ 92.69

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ