Purich

สกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ดูเหมือนยุ่งอยู่ในทิศทางขาขึ้น

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
สกุลเงินดอลล่าร์ในตอนนี้ดูเหมือนยุ่งอยู่ในทิศทางขาขึ้นถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งเป็นสงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้โดยในตอนนี้ถ้าสามารถทะลุ 95.03 ขึ้นไปได้อาจจะไปถึง 95.31 ซึ่งคิดเป็น 0.35% ในตอนนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ