weerachai5

DXY เริ่มมีกำลังขายอ่อน

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ดัชนีค่าเงินดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณขายอ่อนค่าจาก macd และ มีสัญญาณจาก STO ที่มีการขายมากเกินไป ดังนั้นจึงเหมาะแก่การที่จะกลับตัวขึ้นต่อโดยมีราคาที่ 91.350 เป็นราคาที่เหมาะสมที่จะพิจารณา buy ได้ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ