TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
มองดออล่า ลงมาใกล้แนวรับ คาดการณ์ มีการรีบาว เล็กน้อย แล้วอาจอ่อนค่าต่อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ