Purich

USDINDEX ร่วงลงในระยะกลางถึงระยะยาว

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เนื่องจากสกุลเงินดอลล่าร์มีความผันผวนอย่างมากในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสงครามทางการค้ารวมทั้งการออกจากสหภาพยุโรปที่มีความผันผวนอย่างมาก
โดยในตอนนี้และนำเทรนด์ยังอยู่ในเทรนด์ขาลงซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องคอยติดตามก็คือการกล่าวของสมาชิกคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีบางท่านอาจจะกล่าวเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยแต่น้ำหนักต้องดูแต่ละท่านว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน
ถึงแนะนำควรติดตามกรอบ Module ที่สำคัญอย่างมากในช่วงนี้ซึ่งแนะนำว่า มุมมอง ถ้าทะลุและร่วงลงอาจจะลงไปถึง 0.41% หรือราคา 94.13 แต่ถ้ามีการดีดกลับขึ้นไป 0.80% หรือราคา 95.27 ซึ่งควรที่จะติดตามในส่วนของการกล่าวที่สำคัญของ สมาชิก FED ในอาทิตย์นี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ