Purich

สกุลเงินดอลล่าร์ตอนนี้ทยอยอ่อนค่าลงเรื่อยเรื่อย

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 25
1
สกุลเงินดอลล่าร์ตอนนี้ทยอยอ่อนค่าลงเรื่อยเรื่อยและตอนนี้ทะลุ 94.84 ลงมาเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามแนะนำควรติดตามแนวที่สำคัญอย่างมากก็คือ 94.19 ถ้าเกิดว่าสามารถทะลุลงมาได้อาจจะเป็นทิศทางในขาลงต้องรอติดตามว่าสหรัฐจะมีมาตรการอย่างไรที่จะไม่ให้สกุลเงินดอลล่าร์อ่อนค่าลงในวันนี้
สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่