witdit

นอนฟาร์ม usa ขึ้น

เพิ่มขึ้น
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 46
1
หลังจากที่ ยูเอา ทำขาลงจาก เวฟ 3 ลงมา ทำ abc เวฟ. น่าจะสุดทางแล้ว. ลงมากินพื้นที่ เวฟ1 เล็กน้อย. ข่าวสองทุ่มคืนนี้น่าจะพุ่งทีเดีบวถึงเวฟ5 บริเวณแนวต้านเก่า ดูจากซ้าย
มือ

ความคิดเห็น