TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 183
2
จากอัพเดทคราวก่อนนะครับ

ราคาของดัชนีดอลล่าสหรัฐฯได้ปรับตัวอยู่ในกรอบมาเป็นเวลากว่า 20 วันแล้ว

จากโครงสร้างจะเห็นว่าได้ปรับตัวแบบ Sideway ในรูปแบบ Triangle

คาดการณ์ว่าราคาน่าจะปรับตัวลงต่อไปบริเวณ 88-90 ก่อนจะพักฐานในระยะกลางนี้

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น