TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
Dollar Index

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน Dollar Index แกว่งขึ้นทะลุแนวต้านของช่องแนวโน้มขาขึ้นระยะกลาง และกำลังปรับตัวเข้าหาแนวต้านของจุดสูงเก่าที่ 96.98 และมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเป็นแนวรับ ระยะยาวดัชนีดอลลาร์เคลื่อนตัวไปตามแนวโน้มขาขึ้น
การไถ่ถอนเงินลงทุน (Redemption) ทั่วโลกกลับสหรัฐ ทำให้เกิดอุปสงค์เข้ามาในเงินดอลลาร์ ซึ่งจะส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์แกว่งตัวขึ้น
ทิศทาง Dollar Index ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 96.66 – 96.98 และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 95.92 – 95.47

สรุป
Dollar Index ระยะสั้นมีทิศทางแกว่งตัวเข้าหาแนวต้านของจุดสูงเก่าที่ 96.98
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ