TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
การปรับตัวขึ้นมาในระยะยาวของ Dollar index ส่งผลให้เกิดการฟอร์มตัวของรูปแบบ Rising wedge โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมา การปิดแท่งสัปดาห์ บ่งบอกถึงความอ่อนแรงของราคา โดยการปิดในรูปแบบของ Gravestone doji
ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการปรับตัวลงต่อในสัปดาห์นี้ โดยมีแนวรับของกรอบอยู่ที่ 97 จุด ซึ่งหากเบรคลงไปจะถือเป็นการคอนเฟิร์มสัญญาณกลับตัวลงในระยะยาว โดยมีโอกาสลงไปทดสอบโซนแนวรับในระยะยาวที่ประมาณ 95 - 93 จุด

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ