CASE_Forexx

🌟✨DXY 20/10/2022 "นำไปประกอบคู่เทรดอื่นๆสวยเลย"✨🌟

CAPITALCOM:DXY   US Dollar Index
🌟✨DXY 20/10/2022 "นำไปประกอบคู่เทรดอื่นๆสวยเลย"✨🌟

- ลงจากมุมมองของวันก่อนแต่คาดว่าไม่น่าไกล
- Day เมื่อวานปิดบวกมีสิทธิย่อมาเก็บ DMZ
- ทรงอาจจะลงมา Retest และกลับแข็งต่อสูง
- เหมาะสมนำไปเช็คประกอบคู่สำคัญอื่นๆ

==================================================
👍👍👍หากเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตาม-ถูกใจ ด้วยจร้า 👍👍👍
==================================================

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ