TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
มองว่า ดอลล่า ทำ Double bottom ใน h4 ระสั้น มองแนวต้าน ที่ แนวฟิโบ 61.8

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ