Purich

ตอนนี้สกุลเงินดอลล่าร์มีการร่วงลงอย่างรุนแรง

ลดลง
TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
จำนวนเข้าชม 14
1
ในตอนนี้สกุลเงินดอลล่าร์มีการร่วงลงอย่างรุนแรงเนื่องจากผลตอบรับของประธานธนาคารกลางสหรัฐที่ออกมาในทิศทางที่แย่จึงทำให้สกุลเงินดอลล่าร์ร่วงลงอย่างต่อเนื่องโดยยังอยู่ในทิศทางขาลงถ้าสามารถทะลุลง 93.27 ลงมาได้อาจจะไม่ถึง 92.69 ซึ่งนับเป็น 0.65% ในวันนี้

สามารถติดตามข่าว บน WEBSITE
https://www.forexmonday.com/
สามารถติดตามบทวิเคราะห์ประจำทุกวันได้ที่
https://www.facebook.com/purich.forexmonday/
สามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็วผ่านทาง
https://twitter.com/kun_purich
หรือกลุ่ม FACEBOOK เพื่ออ่านบทความดีๆ เกี่