TVC:DXY   ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
คิดว่า dollar index ลงต่อ ความเห็นส่วนตัวhttps://th.tradingview.com/chart/giZP5h4
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ