HumanGraphy

DTAC Plan : ถ้าราคาพักไม่หลุด 39.50 Swing up

เพิ่มขึ้น
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
DTAC Plan : ถ้าราคาพักไม่หลุด 39.50

Target@ 59.50

Buy@ 43.25

Stop@ 39.25
ออเดอร์ถูกยกเลิก: ราคาหลุดแนวรับ 39.5 >> แผนนี้ถูกยกเลิก
ปรับแผนรอสัญญาณกลับตัวที่แนวรับถัดไป

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ