HumanGraphy

DTAC มีโอกาสยกตัวขึ้นสวนทางตลาด

เพิ่มขึ้น
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
อาจจบการพักตัว ใน Timeframe ย่อย
Plan : ฺ Buy @45.50
Stop @42.50
Target @58.50
**ยืนยันทิศทางขึ้นด้วยการเบรกข้าม 50 ฿
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการตัดขาดทุน: หลุด stop

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ