mooham2011

DTAC ยืนเหนือ bridge

เพิ่มขึ้น
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
DTAC breakout ออกจากแนวต้านสำคัญในรอบ 6 เดือน เพิ่งพักตัวเป็นกรอบแรก ราคาแกว่งออกข้างแคบๆ ลงมาทดสอบ trendline วันนี้มีการยืนเหนือ bridge ด้วย volume ที่เพิ่มขึ้น ได้เป็นวันแรกหลังจากการพักตัว
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ