HumanGraphy

DTAC : การหลุดเทรนที่มีนัยยะ

การศึกษา
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
DTAC แท่งยาวหลุดเทรนพร้อม Volume
เหลือแนวรับสุดท้าย (ก่อนเปลี่ยนเป็นขาลง)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ