HumanGraphy

DTAC : การหลุดเทรนที่มีนัยยะ

การศึกษา
SET:DTAC   TOTAL ACCESS COMMUNICATION
จำนวนเข้าชม 68
1
DTAC แท่งยาวหลุดเทรนพร้อม Volume
เหลือแนวรับสุดท้าย (ก่อนเปลี่ยนเป็นขาลง)

ความคิดเห็น