จำนวนเข้าชม 204
5
อาจมีทิศทางที่ชัดเจน หากสามารถ เบรค กรอบสามเหลี่ยมได้