coop3rxz

DOT ยังลงได้อีก

BITKUB:DOTTHB   Polkadot
ยังก็ลง
แต่ลงท่าไหนแค่นั้นเอง รับราคาได้ตามกรอบกรอบครับ ทั้งนนี้ขึ้นจะใช่เวลาที่นานมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ