Bosspiranh

วิเคราะห์แนวโน้ม DOT ลงถึง -51.43% จุดน่าเข้าซื้อ

BITKUB:DOTTHB   Polkadot
วิเคราะห์แนวโน้ม DOT ลงถึง -51.43% จุดน่าเข้าซื้อ

DOT ลงอย่างรุนแรง 51%
DOT เริ่มถึงจุดน่าเข้าซื้อ


จุด BUY# - 891 จุด1
จุด BUY# - 649 จุด2(จุดอันตราย) หากลงต่ออาจจะต้อง CUT LOSS เพื่อไปช้อนราคาที่ถูกกว่า
จุด BUY# - 345 จุด3(จุดอันตราย) ลงจุดนี้อาจโดนเทขายอย่างรุนแรง ควร CUT LOSS
จุด CUT LOSS# - 345 จุดอันตราย (ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดร่วงฐานนี้อาจล่วงยาว)


***ไม่แนะนำให้ตามนะครับ ดูไว้เป็นแนวทาง


สามารถกดติดตามบทวิเคราะห์ได้เลยครับมีทุกวัน


อยากขอให้วิเคราะห์อะไร สามารถบอกได้นะครับ หรือมาลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับ


มาคุยกันได้ครับเพื่อนๆ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ