TP#3 - 1802
TP#2 - 1716
TP#1 - 1672
BUY#1- 1487
BUY#2 - 1324
BUY#3 - 1289
CUTLOSE -
DOTTHB เกิด Bullish Drivergence ใน TF 4h อาจจะเป็นการจบขา C นะครับ ใครจะเข้าเข้าได้นะครับ เข้าสัก 10 % ของเงินที่มีอยู่ก็ได้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ