Aunggul_K

DOHOME ถึงเวลากลับ

เพิ่มขึ้น
SET:DOHOME   DOHOME PCL
ถึงเวลากลับ DOHOME ไอเดียวเทรดถึงเวลากลับ
มุมมองทางเทคนิคราคาเริ่มสร้างฐาน 13.50 ได้ ระยะสั้นลุ้นขึ้นไปทดสอบ 15.90
หากไม่ไปตามคาดมองจุดถอนตัว หากหุด 13.50 บาท
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ