Coach_Jay_Academy

แนะนำ UI User Interface องค์ประกอบหน้าต่างส่วนต่างๆ ของโปรแกรม

การศึกษา
SET:DOHOME   DOHOME PUBLIC COMPANY LIMITED
แนะนำ UI User Interface องค์ประกอบหน้าต่างส่วนต่างๆ ของโปรแกรม

แถบเมนูด้านบน

แถบเมนูด้านซ้าย (อธิบายอันนี้)
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ