จะไปวันใหน,จะไปเท่าไหร่ / ก็แล้วแต่เจ้ามือล่ะทีนี้ . . .
{ATH}/$0.74 % 3 = $0.24 is Support/ $0.74 % 2 = $0.37 Resistant
Range $0.24/$0.37 >Swing UP
@Follow Fomo Signal ___ 30.10.2021

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ