SET:DOD   DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
เข้าสูตร หลุดลิ่ม ยกไฮ ยกโล
ราคาแนวรับที่ 7.75 บาท
เบรค7.95
แนวคัทเมื่อหลุดเทรนระยะสั้น
เป้าแรก 8. 40
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ