SET:DOD   DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
กลางทางพอดี
ถ้าลงมาไม่หลุดแนวรับก็น่าสนใจ
แต่ถ้าเบรคแนวต้านไปได้ก็น่าตาม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ