NutaponKo

dod เข้าเหลี่ยม

SET:DOD   DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
หากเบรค 9.5 แล้วยืนได้ น่าไปต่อ ถึง 12.3
หลุด8.65 คือรอจังหวะใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ