Thatchai789

dod

เพิ่มขึ้น
SET:DOD   DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
มีโอกาสจบขา C แล้ว ถ้าไม่หลุดกรอบก็น่าจะขึ้นไปทำเวฟ1ใหม่

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ