NutaponKo

dod ดูน่าเด้ง

SET:DOD   DOD BIOTECH PUBLIC COMPANY LIMITED
จากทรงหลุดแนวกด ทรงยก มีย่อ คัทต่ำน่าวัดใจ
แนวรับ 5.08 คัท 5 บาทค่อยมารอลุเนใหม่
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ