SET:DMT   DON MUANG TOLLWAY PUBLIC COMPANY LIMITED
ดอนเมืองเป็นหุ้นที่นักลงทุนเจ็บปวดกันหุ้นหนึ่ง ระยะเวลาเกือบปีมีการไหลลงมาเรื่อยๆ ถ้าดูจากแนวโน้มแล้วใกล้จะได้เวลาที่จะระเบิดพลังจากสถานการณ์การใช้ทางด่วนที่มีแนวโน้มดีขึ้น ทั้งนี้ยังมีโอกาสที่ราคายังจะไหลลงไปแถว 9 บาทอยู่ แต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะมีข่าวให้ตกใจขยับราคาขึ้นเช่นเดียวกับ Dpaint ถ้าเก็บไว้เล่นๆ ยาวๆ ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจหุ้นหนึ่ง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ