hoonruntrend

ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ แท่งนี้ห้ามต่ำกว่า 23700

ลดลง
FOREXCOM:DJI   Wall Street CFD
ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ แท่งนี้ห้ามต่ำกว่า 23700 ถ้าจ่ำกว่าจะเป็นแท่งกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้มโดยชัดเจ อาจกลับลงไปเล่นกรอบล่าง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ