PacharaTantaragron

DJI Index ปรับฐานเท่าไร ?

ลดลง
PacharaTantaragron ที่อัปเดต:   
DJ:DJI   ดัชนี Dow Jones Industrial Average
Trade war พังแค่ไหน รับแรก 19000 บายยยย
ความคิดเห็น:
ความคิดเห็น:
หลุด 24600 จะเห็นน้ำตก

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ