jokenakrub7

คลื่นปรับ w.b of w.3 ส้ม

เพิ่มขึ้น
FOREXCOM:DJI   Wall Street CFD
1.กรณีเส้นฟ้า หากหลุดมี low ต่ำลงจะวิ่งไปปรับที่ 66.7-76.4% เนื่องจากเป็นรูปแบบ ZZ ขา a ที่ TF 1 min สามารถนับได้ 5 คลื่นตามหลัก fibo.
2.กรณีเส้นเขียว ครบคลื่นปรับ ขา a b c ของ w.b แล้วก็จะเข้าสู่ impluse w.c of w.3 ส้มต่อไป
3.กรณีเส้นเหลือง เป็นชุด Flat และ อาจเกิด expanded flat ได้ โดยขา a ที่ TF 1 min สามารถนับได้ 3 คลื่นตามหลัก fibo.เช่นกัน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ